Retouren

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk (email) aan ons te worden gemeld.

Geef uw voorgenomen retournering binnen 14 werkdagen door na ontvangst van de bestelling, aan : info@exive.eu.

Geef hierbij de reden van retournering aan.

Wacht met terugsturen van het product op onze reactie. Wij nemen met u contact op voor het maken van een afspraak.

Zorg dat het product in de originele verpakking zit en u in het bezit bent van de originele factuur. Verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking. Wij zullen behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt of aangebroken zijn of langer dan 14 dagen geleden geleverd aan koper. Dit wordt bij ontvangst door ons beoordeeld.

De kosten voor een retournering zijn voor rekening van de retourzender.

U ontvangt van ons een bevestiging dat uw pakket door ons is ontvangen. Bewaar zeker uw verzendbewijs.