Disclaimer

Onze website en nieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden aantreft. Voor dergelijke onjuistheden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Wij vrijwaren ons voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de eigen website of de websites van derden en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens izijn wij niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Uitvoering, kleur en/of samenstelling van getoonde artikelen zijn slechts ter indicatie. Wij hebben het recht om wijzigingen zonder vooraankondiging toe te passen.

Daar toepassingen van geleverde goederen buiten onze controle staan,  kan geen enkele verantwoording/aansprakelijkheid aanvaard worden voor resultaten en/of gevolgen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van opslag, transport, gebruik of toepassing. De door ons verstrekte adviezen zijn slechts indicatief. Te allen tijde dient koper zelf, voor ingebruikname, de beoogde toepassing en - resultaten te testen op daadwerkelijke geschiktheid.

.